עקרונות בהסדרי ראייה בהורות משותפת

13/11/2013

מי שבוחר ללכת למסלול של הורות משותפת חייב להסדיר את כל ההחלטות שמתקבלות בין השותפים להורות בהסכם משפטי מחייב. החוק במדינת ישראל אינו חד משמעי בחלק מהנושאים הנוגעים להורות משותפת ולכן חשוב מאוד לעגן בהסכם כתוב את עיקרי הדברים שהשותפים מסכמים ביניהם לגבי הטיפול בילד, חינוכו וגידולו. אחד הדברים המרכזיים שיש לכלול בהסכם הורות משותפת הוא הסדרי ראיה לאב, שיקבעו את תדירות ומשך המפגשים של האב עם ילדו.שני אלמנטים מרכזיים עומדים בבסיס תכנון הסדרי הראייה: טובתו של הקטין וזכותו החוקית של האב לראות את ילדיו.

מספר דברים חשובים שכדאי לדעת בתחום הסדרי ראייה במקרים של הורות משותפת

-החוק לא קובע הסדרי ראייה קבועים לאב. מה שיוסכם בין שני ההורים ויכתב בהסכם הורות משותפת הוא מה שיקבע את אופן המפגשים של האב. זאת אומרת שאב שרוצה להיות בטוח שיזכה לכמות ראויה של מפגשים עם ילדו חייב לדאוג שזה יהיה כתוב בהסכם המחייב. מן הצד השני, החוק אינו מחייב את האב להיפגש עם הילד ולכן אם שרוצה לדאוג שהאב יהיה מחויב למפגישם בתדירות מסוימת צריכה גם כן לדאוג לעגן זאת בהסכם.

- הסדרי הראייה מתרחבים בהתאם לגילו של הילד- ככל שהילד גדל, האב אמור לראות אותו יותר ולקחת חלק גדול יותר בטיפול בו. כאשר מדובר בתינוק, בדרך כלל עד גיל שנתיים, הוא זקוק עדיין יותר לטיפול צמוד של אימו ולכן הביקורים מתנהלים בדרך כלל בנוכחותה או בלעדיה לפרקי זמן קצרים. ככל שהילד גדל ותלותו באם פוחתת, המפגשים מתארכים ומגיעים עד למצב בו הילד אמור להיות אצל אביו בכל סוף שבוע שני ובמחצית מזמן החופשות והחגים.

-הרחבת הסדרי ראייה- אם האב רוצה בשלב מסויים להרחיב את הסדרי הראייה מעבר למה שנקבע בהסכם הורות משותפת שחתם עם שותפתו להורות, כדאי לנסות קודם כל להגיע לעמק השווה עם האם ולשנות את ההסכם. במידה וזה לא מתסייע, הוא רשאי לפנות לבית משפט לענייני משפחה ולפרט את הסיבות לבקשתו תוך שהוא מסביר את חשיבות הדבר לאינטרסים של הילד.


ישנם עוד נושאים רבים שצריכים להיכלל בהסכם הורות משותפת על מנת שיהיו קבועים ובעלי תוקף חוקי עבור כל שותף להורות, כמו נושא תשלום דמי המזונות של האב והמעמד ההורי של כל אחד מהצדדים בהרות משותפת, עליהם נרחיב בכתבות עתידיות.

חזרה למגזין
Loading