• הי אורח

כניסה לחברים

חיפוש מהיר

עד

בלוגים - מעבר לגיל 39 סיכוי קלוש להריון

דויד


בן 59
מאזור אשדוד

ממליץ למי שהגיעה לגיל להתחיל לפעול
ולא להתברבר ולפסול גברים על שטויות
עדיף ילד גם אם לא מושלם
מאשר תרומת ביצית/ עריריות

ממליץ למי שהגיע לסף הפוריות
לא להתברבר ולהחיל לפעול
לפני שתאחר את הרכבת ותישאר ערירית

תגובות

(166) Online

הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת

(166) Online

הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת
הורות אחרת